Beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy közelednek a leendő első osztályosok beiratkozásának a napjai.

Ennek pontos ideje: 2018. április 12-13. Reggel 07.30-tól – 17.00-ig várjuk Önöket az iskolánkban.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas,

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

– születési anyakönyvi kivonat

– TAJ kártya

  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

           – óvodai szakvélemény

– nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

– sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

– életvitelszerű tartózkodásról nyilatkozat szükséges LETÖLTÉS

– nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról LETÖLTÉS

Javasoljuk, hogy az érintett szülők a fenti nyilatkozatot előzetesen szíveskedjenek kitölteni, aláírni és a beiratkozáskor benyújtani. Ez letölthető az iskola honlapjáról: homorogisuli.hu vagy személyesen is kérhető az intézményben.

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a tankötelezettségüket külföldön teljesítők az illetékes Járási Hivatalnak kötelesek bejelentést tenni. (NT. 91.§)

 

A diákigazolvány igényléséhez előzetesen elektronikus képet és aláírást kell készíteni valamely Kormányablakban.  (Ehhez be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját vagy egyéb érvényes személyazonosító okmányát.

A beiratkozás időpontjában történik meg az Etika/Hit- és erkölcstan tantárgy oktatására vonatkozó szülői választás is.

 

Tisztelettel várom Önöket!

 

Magyarhomorog, 2018. április 10.

 

Kóti Balázs

igazgató