Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 

1_A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

2_A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

3_Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

4_A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat

6_A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

7_A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

9_Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma

10_Tanév helyi rendje – 2018/2019-es tanév

14_A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke