Májusi programok

 

11-én

A 2.osztályosok komplex tanulmányi versenye Zsákán

Kompetenciamérés / 6.osztály/

16-án

Angol nyelvi kompetenciamérés /6. és 8.osztály/

23-án

Kompetenciamérés / 6. és 8.osztály/

25-én

A 2.osztályosok tanulmányi versenye Berettyóújfaluban

Gyermeknap, Palántaváró– tanítás nélküli munkanap

28-án

17:00  Megbeszélés a Balatonra utazó gyerekeknek és szüleiknek

 

Június 4-6. Balatoni Tavaszi kirándulás / Zánka- 80 fő/

Június 11-én

Néptáncos évzáró és gála a Kultúrházban

 

Egyebek

Községi szintű anyák napi ünnepség /6-án/

A helyi tanulmányi versenyek harmadik fordulója

Bérletes színházlátogatás / Békéscsaba, 23-án és 31-én/

Beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy közelednek a leendő első osztályosok beiratkozásának a napjai.

Ennek pontos ideje: 2018. április 12-13. Reggel 07.30-tól – 17.00-ig várjuk Önöket az iskolánkban.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas,

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

– születési anyakönyvi kivonat

– TAJ kártya

  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

           – óvodai szakvélemény

– nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

– sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

– életvitelszerű tartózkodásról nyilatkozat szükséges LETÖLTÉS

– nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról LETÖLTÉS

Javasoljuk, hogy az érintett szülők a fenti nyilatkozatot előzetesen szíveskedjenek kitölteni, aláírni és a beiratkozáskor benyújtani. Ez letölthető az iskola honlapjáról: homorogisuli.hu vagy személyesen is kérhető az intézményben.

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a tankötelezettségüket külföldön teljesítők az illetékes Járási Hivatalnak kötelesek bejelentést tenni. (NT. 91.§)

 

A diákigazolvány igényléséhez előzetesen elektronikus képet és aláírást kell készíteni valamely Kormányablakban.  (Ehhez be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját vagy egyéb érvényes személyazonosító okmányát.

A beiratkozás időpontjában történik meg az Etika/Hit- és erkölcstan tantárgy oktatására vonatkozó szülői választás is.

 

Tisztelettel várom Önöket!

 

Magyarhomorog, 2018. április 10.

 

Kóti Balázs

igazgató

 

Áprilisi programok

5-én

Szabó Pál Irodalmi-és Prózamondó verseny Biharugrán

9-13 között       Digitális témahét

10-én

Bozsik-program Zsákán / elmaradt lányfoci/

15:30 órakor Költészet napi irodalmi műsor a könyvtárban

12-13-án

A leendő első osztályosok beiratkozása

16-án

Holocaust emléknapi megemlékezés

19-én

Öveges-program Berettyóújfaluban / 8.o./

23-27 között

Fenntarthatósági témahét

27-én

Sport-és környezetvédelmi nap/ tanítás nélküli munkanap/

A 3. osztályosok tanulmányi versenye Zsákán

 

Egyebek

Mérések

Tanulmányi versenyek fordulói. Az elmaradt úszásoktatás pótlása

A konfirmáló tanulók kirándulása Budapestre / 14-én/

Márciusi programok

5-én

Pénzügyi hét keretében pénzügyi nap

6-án

10 órától a  7.osztály pályaválasztási napja

10-én /szombat/

10 -12 óra között FARSANG /műsor:3.oszt.,6.oszt./

14-én

12 órától Megemlékezés nemzeti ünnepünkről / műsor:5.oszt./

22-én

Bozsik-program Zsáka /futóverseny/

27-én

Bozsik-program Zsáka / lány és fiú foci/

 

2018. március 29. – 2018. április 03.  TAVASZI  SZÜNET

 

Egyebek

Pedagógus minősítések /5.,2..osztály/

Tanulmányi versenyek fordulói

Az elmaradt úszásoktatás, múzeumi előadás pótlása

Nemzedékek- pályázati program / Debrecen/

Pályázat- ERZSÉBET- tábor Tavaszi kirándulás / Zánka vagy Fonyódliget – 50 fő/

1 2 3 4 5 22