“Határtalanul” 2017

„HATÁRTALANUL -2017”

/HAT-17-01-2017-00477/

 

Iskolánk 7.osztályos tanulói harmadik alkalommal vettek részt a Határtalanul programban, az úti cél a hagyományoknak megfelelően Románia volt.

Gazdag előkészítő tevékenység folyt, hisz az ARANY-KOR című program szorosan kapcsolódott az Arany János bicentenáriumhoz, a Szent László-emlékévhez, de felölelte a Bethlen Gábor korabeli erdélyi aranykor emlékeit is.Iskolai akadályverseny, sok-sok adatgyűjtés zajlott, még az újonnan átadott geszti Arany János nevét viselő iskolába, a felújítás alatt lévő Arany-emlékházba is ellátogattak a tanulók.

A nemzeti összetartozás fontosságát a nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum 7.osztályos tanulóival való találkozás, valamint a dévai kollégiumi diákokkal történő sportprogramok biztosították.

A kirándulás 2017.szeptember 25-28-án valósult meg, 27 tanuló és három kísérő pedagógus részvételével .

Tervszerűen igyekeztek minél több emlékhelyre eljutni, hisz a távolság és egyéb körülmények miatt a többség valószínűleg soha többé nem jut el ezekre a helyekre.

Nagyvárad,Nagyszalonta,Arad,Marosillye,Déva,Vajdahunyad,a Retyezát,Gyulafehérvár,Nagyenyed,Torockó,Torda,Bánffyhunyad települések jelentették a nagy körút állomásait. Két éjszakát a dévai Téglás Gábor Iskolaközpont kollégiumában,a harmadikat pedig egy felsőenyedi panzióban töltöttek a kirándulók, nagyon szép fogadtatásban, jó ellátásban részesülve.

Minden helyszínen felelevenítették az előkészítő órákon, a tanítási órákon megszerzett ismereteket, megkoszorúzták Nagyszalontán Arany János szobrát, az aradi vértanúk  emlékművét ,méltó módon emlékezve nagy elődeinkre.

Betekintést nyertek a romániai magyar iskolák életébe, Nagyszalontán kedves műsorral fogadták őket, iskolánk tanulói is átadták a falunkról általuk készített képeslapot, a kézműves előkészítő foglalkozáson megalkotott Béke-karkötőket. Együtt megtekintették az Arany János Emlékmúzeumot.

Kellemes idő volt mindvégig, csak éppen a legfontosabb órákban zuhogott az eső: a retyezáti nemzeti parki túrán, így főleg csak gyönyörködni tudtak a magas hegyekben. A dévai vár falainál felidézték a 12 kőmíves történetét, látták Hunyadi János síremlékét, egészségesebbé váltak a tordai sóbányában,túráztak a Tordai-hasadékban.

A jó hangulatban eltöltött négy nap után a koraesti órákban érkeztek haza, sok-sok élménnyel gazdagodva,  azonnal beszámolót tartva az őket váró szülőknek.

A látottakat értékelő órán idézték fel,ehhez nagy segítséget jelentett a rengeteg fényképfelvétel, humoros eseteket  idéztek fel, a komolyabb részben pedig totót töltöttek ki.

A könyvtárban tartott projektnapon szülőknek, iskolatársaknak,érdeklődőknek tartottak vetítéssel egybekötött beszámolókat. A programról tudósítást küldtek a megyei lapnak, közösségi oldalakon is közzétettek emlékeztetőket.

Örülünk és köszönjük, hogy részesei voltunk a nemzeti összetartozást erősítő programnak, a nagy történelmi,irodalmi történések élménydús átélésének!

 

Galéria

 

 

Októberi programok

 

3-án

A 7.osztály pályaválasztási napja / Biharkeresztes, Berettyóújfalu/

04-én

Úszásoktatás Berettyóújfaluban /5-6.o. 30 fő/

6-án

5.óra Megemlékezés az aradi vértanúkról / műsor: 7.oszt./

19-27 között  „Ünnepeink hete”

19-én

6.óra  „Népi mesterségek” – a Bihari Múzeum előadása / 5-6.o./

20-án

14-15:15 óra

 • Megemlékezés az okt.23-ai nemzeti ünnepünkről /műsor:8.oszt./
 • Az Emléklap és Alkotmány átadása a 4. és 8.osztálynak
 • Palántaavató

24-én

10:00 óra  író-olvasó találkozó  a könyvtárban / alsósok/

27-én

14:30 óra Megemlékezés Szabó Pálról, iskolánk névadójáról / Biharugra 50 fő/

 

október 30-november 5. ŐSZI SZÜNET

 

Egyebek

7-én  Szüreti bál Magyarhomorogon / műsor: 5.oszt. néptánccsoportja/

9-én  16:00 óra Könyvtár-Könyvtármozi, vendég : Vranyecz Artúr

13-án Számadó napok Berettyóújfaluban /műsor: az 5.osztály néptánccsoportja/

Aranyút- pályázat / Budapest-Nagykőrös/

A 8.osztály szülői értekezlete

Tanulmányi versenyek

Szeptemberi programok

01-jén   

Tanévnyitó ünnepség

 

12-én

Határtalanul- előkészítő óra. Látogatás a geszti Arany János Emlékházba / 7.o.+ 6.o./

 

21-én

A Béke Világnapja–  délutáni foglalkozások a béke jegyében

 

25-28 között

Határtalanul– kirándulás Romániába / 7.osztály/

 

27-én

Úszásoktatás Berettyóújfaluban / 5-6.o. 30 fő/

 

29-én

A Magyar Diáksport Napja

 

Egyebek

 • 08- án – a 4.osztályosok néptánccsoportjának fellépése Berettyóújfaluban
 • Mérések az 1.3.5. osztályban
 • Benevezések tanulmányi versenyekbe
 • Szülői értekezletek / osztályonként 18-22 között/

“Határtalanul” 2016

„HATÁRTALANUL”- 2016

/HAT-16-01-0010/

Iskolánk második alkalommal vett részt a hetedik osztályosoknak szóló Határtalanul programban, melynek úticélja újra Románia volt.

Az „Emlékezz! című ,”egyek voltunk rég” alcímű / Pilinszky János/ programunk a tanulók irodalmi,történelmi ismereteit rendszerezte,bővítette,ugyanakkor a nemzeti összetartozás élményét biztosította a külhoni magyarokkal való ismerkedés,elsősorban a szatmárnémeti Hám János-iskola 7.osztályosaival való találkozás révén.

Sok segítséget kaptunk már az előkészítő munkában is a romániai magyaroktól, szálláshelyet, partneriskolát is Melega Péter atya által találtunk.

A kirándulás 2017.május 10-12-én valósult meg, az iskola 29 tanulója nemcsak ismeretekkel gazdagodott, de önállóságuk is fejlődött az út kapcsán, személyes élményeik pedig segítettek abban, hogy még jobban megértsék a trianoni béke következményeit.

A feszített tempójú kirándulás során igyekeztünk minél több partiumi,szilágysági emlékhelyet felkeresni, megkoszorúzni nagy költőink szobrát. Jártunk Nagyváradon, Érsemjénben, Sződemeteren, Érmindszenten /Ady Endre/,Nagykárolyban,Szatmárnémetiben,Szaploncán,Máramarosszigeten,Nagybányán,Koltón,Zsibón és Szilágysomlyón. Szálláshelyünk  Nagyszokondon  a katolikus vendégházban volt,valamint Koltón, ahol a sok-sok kiránduló miatt csak csak három vendégházban tudtak elhelyezni bennünket.

Több magyar iskola életébe is betekintést nyerhettünk,Érsemjénben,Nagyszokondon,Koltón és hosszabban időztünk a szatmárnémeti partneriskolában. Jó hangulatban zajlott a koltói táncház az ottani művelődési házban, magyar csoportok a helybeliekkel tanulták a csárdást.

Némi „erőpróbát” jelentett a hegyvidéki autóbuszos utazás,a zuhogó esőben történő zsibói botanikus kert  látogatás, a kert szépsége,gazdagsága azonban feledtette a mostohább körülményeket.

Lelki megpróbáltatás volt a szilágysomlyói Holocauszt Múzeumban meghallgatott előadás, amit fokozott a kiállítás képanyaga.

Hazaérkezésünk után következett a szerzett ismeretek, a látottak rendszerezése az értékelő órákon. Megnézték a sok-sok fényképfelvételt,az egyik tanuló által készített , a közösségi oldalra is feltöltött videót,majd kérdéssorra válaszoltak a tanulók, helyszíneket, képeket ismertek fel.

A projektnapon az egész iskola, a szülők, más érdeklődők előtt közkinccsé tettük a látottakat, élménybeszámolók hangzottak el,a videók pedig még szemléletesebbé tették  a hallottakat, majd táncbemutató, táncház zárta a rendezvényt.

Köszönjük, hogy részesei lehettünk a nemzeti összetartozás érzését erősítő programnak!

 

Tanévzáró

Tanévzáró rendezvényünk időpontja

2017. június 21. 10:00

 

Előtte 9:00-tól az Igazgyöngy Művészeti Iskola tanévzárója.

Júniusi programok

2-án

 • 10:00 óra Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról
 • Határtalanul-értékelő óra

6-8 -án 

 • A 8. osztályosok vizsgája

6-án

 • A 6.osztály kirándulása Biharugrára

7-én

 • 14:00 óra Bolondballagás

8-án

 • 13:00-16:00 Határtalanul-témanap néptánc bemutatóval egybekötve
 • 17:00 óra Szerenád

9-én

 • 8:00 óra Ballagási főpróba

10-én

 • 10:00 óra BALLAGÁS

12-14 –én

 • „Tavaszi Igazolt Hiányzás”-kirándulás Zánkára  /51 fő/

15-én

 • Kalandparki kirándulás /Berettyóújfalu,1-2.osztály/

21-én

 • 10:00 óra     TANÉVZÁRÓ

Egyebek

01-jén Bérletes színházlátogatás /Békéscsaba/

-A 3-4. osztály tanulmányi kirándulása Dévaványára

21-én 9:00 óra az Igazgyöngy tanévzárója

1 3 4 5 6 7 22