Beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy közelednek a leendő első osztályosok beiratkozásának a napjai.

Ennek pontos ideje: 2018. április 12-13. Reggel 07.30-tól – 17.00-ig várjuk Önöket az iskolánkban.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas,

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

– születési anyakönyvi kivonat

– TAJ kártya

  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

           – óvodai szakvélemény

– nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

– sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

– életvitelszerű tartózkodásról nyilatkozat szükséges LETÖLTÉS

– nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról LETÖLTÉS

Javasoljuk, hogy az érintett szülők a fenti nyilatkozatot előzetesen szíveskedjenek kitölteni, aláírni és a beiratkozáskor benyújtani. Ez letölthető az iskola honlapjáról: homorogisuli.hu vagy személyesen is kérhető az intézményben.

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a tankötelezettségüket külföldön teljesítők az illetékes Járási Hivatalnak kötelesek bejelentést tenni. (NT. 91.§)

 

A diákigazolvány igényléséhez előzetesen elektronikus képet és aláírást kell készíteni valamely Kormányablakban.  (Ehhez be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját vagy egyéb érvényes személyazonosító okmányát.

A beiratkozás időpontjában történik meg az Etika/Hit- és erkölcstan tantárgy oktatására vonatkozó szülői választás is.

 

Tisztelettel várom Önöket!

 

Magyarhomorog, 2018. április 10.

 

Kóti Balázs

igazgató

 

Áprilisi programok

5-én

Szabó Pál Irodalmi-és Prózamondó verseny Biharugrán

9-13 között       Digitális témahét

10-én

Bozsik-program Zsákán / elmaradt lányfoci/

15:30 órakor Költészet napi irodalmi műsor a könyvtárban

12-13-án

A leendő első osztályosok beiratkozása

16-án

Holocaust emléknapi megemlékezés

19-én

Öveges-program Berettyóújfaluban / 8.o./

23-27 között

Fenntarthatósági témahét

27-én

Sport-és környezetvédelmi nap/ tanítás nélküli munkanap/

A 3. osztályosok tanulmányi versenye Zsákán

 

Egyebek

Mérések

Tanulmányi versenyek fordulói. Az elmaradt úszásoktatás pótlása

A konfirmáló tanulók kirándulása Budapestre / 14-én/

Márciusi programok

5-én

Pénzügyi hét keretében pénzügyi nap

6-án

10 órától a  7.osztály pályaválasztási napja

10-én /szombat/

10 -12 óra között FARSANG /műsor:3.oszt.,6.oszt./

14-én

12 órától Megemlékezés nemzeti ünnepünkről / műsor:5.oszt./

22-én

Bozsik-program Zsáka /futóverseny/

27-én

Bozsik-program Zsáka / lány és fiú foci/

 

2018. március 29. – 2018. április 03.  TAVASZI  SZÜNET

 

Egyebek

Pedagógus minősítések /5.,2..osztály/

Tanulmányi versenyek fordulói

Az elmaradt úszásoktatás, múzeumi előadás pótlása

Nemzedékek- pályázati program / Debrecen/

Pályázat- ERZSÉBET- tábor Tavaszi kirándulás / Zánka vagy Fonyódliget – 50 fő/

Februári programok

2-án

14 órától  NÉPTÁNC    – nyílt óra a szülőknek a 4-5.osztályban / helyszín: a kultúrház/

12-16 között

Szülői értekezletek osztálykeretben / e-napló !/

13-án

13 óra-a Bihari Múzeum múzeumpedagógusának előadása a népi mesterségekről / Nemzedékek   pályázat/

14-én

Úszásoktatás Berettyóújfaluban / 5-6.osztály/+ korcsolyázás

16-án

Zrínyi matematika verseny Berettyóújfaluban / 4 fő/

20-án

Mesterségek bemutatkozása a könyvtárban /Nemzedékek pályázat/

21-én

Úszásoktatás Berettyóújfaluban / 5-6.osztály/

22-én

Bozsik-program- Foci Komádiban /7-8.oszt./

23-án

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjáról / osztálykeretben/

26-án

Hunyadiak nyomában– vetélkedő Debrecenben / 4 fő/

02.26.- 03.02.

A helyi tanulmányi versenyek II.fordulója

 

Egyebek

Félévi értekezlet

Pedagógus minősítések /3.osztály/

Tanulmányi versenyek fordulói, nevezések

Bérletes színházlátogatás Békéscsabán /02.07.?/

Zsuzsanna napi bál /02.17./

Januári programok

8-án

5.óra Diákfórum

15-19 között      Sporthét

-Teremfoci

-Sakkverseny

20-án

Központi felvételi megírása / 8. osztályosok/

22-én

Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról  /” Csillaghullás”  vetélkedő/

25-én

Lányfoci  Körösszakálban / Bozsik program/

26-án

Az első félév vége

29-én

Osztályozó gyűlés

 

 

Egyéb

-Tanulmányi versenyek fordulói

31-én bérletes színházlátpgatás / Békéscsaba/

 

Arany János Emlékév

A Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola 32 tanulója három pedagógus kíséretében decemberben kétnapos tanulmányi kiránduláson vett részt Nagykőrösön illetve Budapesten. Az Arany János Emlékévben kiírt Aranyút Pályázat nyerteseként a költőhöz fűződő emlékhelyeket tekintették meg, az alföldi városban megismerkedtek a költő tanári munkájával. Részt vettek a Petőfi Irodalmi Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásán, és gyönyörű esti sétát tettek a margitszigeti tölgyek alatt.

Nagy élményt jelentett a gyerekeknek a Hotel Rilában eltöltött éjszaka, különlegesek voltak a szép éttermekben elfogyasztott ebédek, melyeket Arany János kedvenc ételeiből állítottak össze. Sok időt elvett a kirándulóktól a városi közlekedés nehézsége, hisz a különbuszt feltartotta a zsúfoltság, a csúcsforgalom, de még így is jutott idő a városnézésre, a Nemzeti Színház és környéke volt a célpont.

A  gyermekek számára teljesen ingyenes  kirándulás méltó lezárása volt az iskolában egész évben zajló Arany-programoknak.

Már korábban megtekintették Debrecenben a református kollégiumot, ahol Arany János is eltöltött hosszú éveket.

Tartottak vetélkedőt a falu Arany János utcájához kapcsolódóan, a nyári táborban kézműves foglalkozás keretében a verseihez készítettek illusztrációt, emléklapot helyeztek ki az utcákra, ellátogattak a geszti emlékházba és iskolába. A Határtalanul programban kapcsolatot építettek ki a nagyszalontai iskolásokkal, ellátogattak az emlékházba. Volt múzeumpedagógiai foglalkozás a költő balladáiról a Bihari Múzeumban, Körösszegapátiban pedig a Csokonai Színház művészeinek irodalmi műsorát hallgatták meg, amely Arany és Petőfi levelezéséről szólt.

.

1 3 4 5 6 7 24