“Határtalanul” 2016

„HATÁRTALANUL”- 2016

/HAT-16-01-0010/

Iskolánk második alkalommal vett részt a hetedik osztályosoknak szóló Határtalanul programban, melynek úticélja újra Románia volt.

Az „Emlékezz! című ,”egyek voltunk rég” alcímű / Pilinszky János/ programunk a tanulók irodalmi,történelmi ismereteit rendszerezte,bővítette,ugyanakkor a nemzeti összetartozás élményét biztosította a külhoni magyarokkal való ismerkedés,elsősorban a szatmárnémeti Hám János-iskola 7.osztályosaival való találkozás révén.

Sok segítséget kaptunk már az előkészítő munkában is a romániai magyaroktól, szálláshelyet, partneriskolát is Melega Péter atya által találtunk.

A kirándulás 2017.május 10-12-én valósult meg, az iskola 29 tanulója nemcsak ismeretekkel gazdagodott, de önállóságuk is fejlődött az út kapcsán, személyes élményeik pedig segítettek abban, hogy még jobban megértsék a trianoni béke következményeit.

A feszített tempójú kirándulás során igyekeztünk minél több partiumi,szilágysági emlékhelyet felkeresni, megkoszorúzni nagy költőink szobrát. Jártunk Nagyváradon, Érsemjénben, Sződemeteren, Érmindszenten /Ady Endre/,Nagykárolyban,Szatmárnémetiben,Szaploncán,Máramarosszigeten,Nagybányán,Koltón,Zsibón és Szilágysomlyón. Szálláshelyünk  Nagyszokondon  a katolikus vendégházban volt,valamint Koltón, ahol a sok-sok kiránduló miatt csak csak három vendégházban tudtak elhelyezni bennünket.

Több magyar iskola életébe is betekintést nyerhettünk,Érsemjénben,Nagyszokondon,Koltón és hosszabban időztünk a szatmárnémeti partneriskolában. Jó hangulatban zajlott a koltói táncház az ottani művelődési házban, magyar csoportok a helybeliekkel tanulták a csárdást.

Némi „erőpróbát” jelentett a hegyvidéki autóbuszos utazás,a zuhogó esőben történő zsibói botanikus kert  látogatás, a kert szépsége,gazdagsága azonban feledtette a mostohább körülményeket.

Lelki megpróbáltatás volt a szilágysomlyói Holocauszt Múzeumban meghallgatott előadás, amit fokozott a kiállítás képanyaga.

Hazaérkezésünk után következett a szerzett ismeretek, a látottak rendszerezése az értékelő órákon. Megnézték a sok-sok fényképfelvételt,az egyik tanuló által készített , a közösségi oldalra is feltöltött videót,majd kérdéssorra válaszoltak a tanulók, helyszíneket, képeket ismertek fel.

A projektnapon az egész iskola, a szülők, más érdeklődők előtt közkinccsé tettük a látottakat, élménybeszámolók hangzottak el,a videók pedig még szemléletesebbé tették  a hallottakat, majd táncbemutató, táncház zárta a rendezvényt.

Köszönjük, hogy részesei lehettünk a nemzeti összetartozás érzését erősítő programnak!

 

Tanévzáró

Tanévzáró rendezvényünk időpontja

2017. június 21. 10:00

 

Előtte 9:00-tól az Igazgyöngy Művészeti Iskola tanévzárója.

Júniusi programok

2-án

 • 10:00 óra Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról
 • Határtalanul-értékelő óra

6-8 -án 

 • A 8. osztályosok vizsgája

6-án

 • A 6.osztály kirándulása Biharugrára

7-én

 • 14:00 óra Bolondballagás

8-án

 • 13:00-16:00 Határtalanul-témanap néptánc bemutatóval egybekötve
 • 17:00 óra Szerenád

9-én

 • 8:00 óra Ballagási főpróba

10-én

 • 10:00 óra BALLAGÁS

12-14 –én

 • „Tavaszi Igazolt Hiányzás”-kirándulás Zánkára  /51 fő/

15-én

 • Kalandparki kirándulás /Berettyóújfalu,1-2.osztály/

21-én

 • 10:00 óra     TANÉVZÁRÓ

Egyebek

01-jén Bérletes színházlátogatás /Békéscsaba/

-A 3-4. osztály tanulmányi kirándulása Dévaványára

21-én 9:00 óra az Igazgyöngy tanévzárója

Májusi programok

 

4-én

 • Bozsik-program- Csökmő

5-én

 • „Határtalanul” előkészítő óra

7-én   

 • 13:30 – Anyák napi ünnepség a Kultúrházban / műsor:a 4. és 8. osztály/

10-12-én

 • „Határtalanul” tanulmányi kirándulás Romániába /23 fő 7. osztályos, 6 fő 8. osztályos tanuló/

17-én

 • Országos angol nyelvi kompetenciamérés / 6.o.,8.o./

18-án

 • Bozsik-program- Csökmő

24-én

 • Országos kompetenciamérés /6.o.,8.o./

26-án

 • Tanítás nélküli munkanap-gyermeknap. Az első osztályosok kirándulása a berettyóújfalui Kalandparkba

 

Egyebek

Kiállítás a könyvtárban 1956-ról

– 27-én   kirándulás /Vizsoly, Sárospatak, Sátoraljaújhely/a reformáció emlékévében

– 29-én   Dr. Főzy István természettudós előadása a könyvtárban /5-6.o./

– Tanulmányi versenyek fordulói

1 3 4 5 6 7 22